Reducció del 50% del cànon de l'aigua

El passat 19 de març el govern de la Generalitat va aprovar la reducció del 50% del cànon de l'aigua, que es cobra a través de la factura de l'aigua domèstica. La reducció del cànon, gestionat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), és de caràcter universal per a tots els usuaris domèstics, indústries i la resta d'activitats econòmiques. Aquesta rebaixa, que s'aplicarà durant els mesos d'abril i maig representarà un estalvi mig d'uns 4-8 euros per factura i habitatge. 

També s'ha ampliat la gratuïtat del cànon social zero (per famílies amb dificultats econòmiques, on hi ha una bonificació del 100% del cànon) a la resta de trams de consum. En el següent enllaç podeu trobar tota la informació de com tramitar el cànon social zero. http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua 

Ajudes socials, autònoms i PIMES

D'altra banda, també cal recordar que l'Ajuntament i l'empresa concessionària Sorea disposen d'un Fons de Solidaritat, per fer front a la despesa de la factura per a aquelles famílies amb dificultats econòmiques. Per accedir-hi, heu de demanar-ho a través dels Serveis Socials de l'Ajuntament.  

A més a més, Sorea ha habilitat l'ajornament de les factures a autònoms i PIMES degut a la crisi provocada pel Covid-19. L'ajornament suposa la congelació del pagament de les factures emeses durant la vigència de l'estat d'alarma. Aquestes es podran pagar durant els següents 6 mesos, sense interessos o també es podran fraccionar. Per tenir més informació o demanar l'ajornament podeu consultar el següent enllaç. https://www.sorea.cat/ca/web/sorea/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms