Resolucions de la Junta de Govern Local d'avui 20 d'abril de 2020

La Junta de Govern Local, reunida avui dilluns 20 d’abril de 2020 ha resolt l’aprovació de la sol·licitud fons FEDER per a l'actuació de Projecte de caldera i xarxa de calor amb biomassa a la zona esportiva municipal i al CEIP Jaume Balmes. 

D'altra banda, durant la reunió de Coordinació posterior a la Junta de Govern Local, l'equip de govern ha fet una valoració dels danys causats per la pluja, s’ha fet una avaluació dels diferents escenaris que es poden generar al municipi durant un desconfinament parcial, s’ha proposat l’adhesió al decàleg de l’Associació Catalana de Municipis per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya i s’ha decidit la contractació de l’empresa que ha de dur a terme la redacció del projecte definitiu de reparació de l’esboranc de la plaça Països Catalans.