Eleccions municipals 2019

Publicació de les candidatures a les eleccions municipals que se celebraran el proper 26 de maig.

Amb data 24 d'abril s'ha donat compliment a l'establert a l'art. 47 de la LOREG i ordenar la publicació de les candidatures presentades dins el termini legal.