Convocatòria 2019 dels ajuts a la gestió forestal per a titulars de finques privades

S'obre la convocatòria d'enguany dels ajuts a la gestió forestal per a titulars de finques privades. El termini de sol·licitud en tots el casos finalitza el 13 de maig.

1) EDACCIÓ DE PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL, PLANS SIMPLES DE GESTIÓ FORESTAL I PLANS CONJUNTS

Termini de sol·licitud: 13/5/19
On i com fer la sol·licitud: http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_02_serveis_tramits/cpf_tramits/detall/21051-ajuts-instruments-ordenacio-forestal-tit-privada-2017?moda=1
Convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=846679
Termini d'execució: 30/9/20
Avantatges de tenir un pla tècnic aprovat per al propietari / titular del bosc: http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_03_linies_actuacio/planificacio-forestal/cpf_quins_avantatges_iof_aprovat/

2) MILLORA DE CAMINS I ACTUACIONS SILVÍCOLES DE MILLORA

Termini de sol·licitud: 13/5/19
On i com fer la sol·licitud: http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_02_serveis_tramits/cpf_tramits/detall/20990-Ajuts-a-la-gestio-forestal-sostenible-en-finques-de-titularitat-privada-2017
Convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=846598
Termini d'execució: 30/9/20

Accions subvencionables:

Millora de la xarxa viària forestal.

 • Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.
 • Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.
 • Actuacions puntuals i construcció d'obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors.

Actuacions silvícoles de millora.

 • Aclarida de plançoneda.
 • Aclarida de millora.
 • Tallada selectiva.
 • Selecció de tanys.
 • Podes de formació i de qualitat.
 • Estassada de sotabosc.
 • Pela del suro de qualitat reduïda i/o suro cremat i/o espelagrinatge i/o suro de qualitat reduïda de més de 20 anys des de l'última lleva.
 • Tractament fitosanitari per a la lleva del suro.
 • El desembosc amb cable aeri i/o tracció animal.

3) REFORESTACIONS I PRODUCCIÓ DE TÒFONA

Termini de sol·licitud: 13/5/19
On i com fer la sol·licitud: http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_02_serveis_tramits/cpf_tramits/detall/20990-Ajuts-a-la-gestio-forestal-sostenible-en-finques-de-titularitat-privada-2017?moda=4
Convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=846623&language=ca_ES
Termini d'execució: 15/11/20

Accions subvencionables:

Reforestacions

 • Plantacions de coníferes i planifolis.
 • Reposició de fallades.
 • Manteniment de plantacions.
 • Instal·lació d'elements individuals de protecció contra la fauna.
   

Producció de tòfona negra (Tuber melanosporum)

 • Plantació d'espècies del gènere Quercus micorizades per al conreu de la tòfona negra (Tuber melanosporum).
 • Instal·lació d'elements de protecció col·lectius contra la fauna en les plantacions d'espècies micorizades per al conreu de la tòfona negra (Tuber melanosporum).