Condicions de sortida a l'aire lliure per a majors de 14 anys

A partir de demá dissabte dia 2 de maig, i segons l'ordre SND/380/2020 sobre les condicions en les que es pot realitzar activitat física no professional a l'aire lliure, cal tenir el compte el següent:


Desplaçaments permesos per a la pràctica de l'activitat física


Les persones a partir dels 14 anys poden sortir al carrer a passejar  i practicar esport de manera individual 1 cop al dia i en les franges horàries establertes.  Es pot anar acompanyat d'una altra persona  sempre i quan convisquin al mateix domicili o sigui un/a acompanyant cuidador/a.


La pràctica de l'esport es pot dur a terme en espais oberts com parcs, boscos i carrers amples de més de 5 metres.  No es pot practicar esport en instal·lacions esportives ni en espais comunitaris.  


Es pot sortir a fer esport a peu, en bicicleta o similar, sense límit de distàncies, sempre que sigui dins del municipi.
Les persones amb símptomes de COVID-19, que hagin estat diagnosticades positivament o que estiguin en quarentena, no podran sortir al carrer.


Franges horàries


De 6.00 a 10.00 i de 20.00 a 23.00 poden sortir les persones de forma individual


De 10.00 a 12.00 i de 19.00 a 20.00 poden sortir les persones majors de 70 anys o aquelles que precisin acompanyamentMalgrat que no és obligatori, es recomana l'ús de guants i mascareta.


Per a més informació descarregueu el document de preguntes freqüents adjunt.

Recursos relacionats