Resolucions de la Junta de Govern Local d'avui 18 de maig de 2020

La Junta de Govern Local, reunida avui dilluns 18 de maig de 2020 ha resolt l’aprovació definitiva del projecte d'obres de renovació del clavegueram en Font de la Rovira i la ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2020/730 aixecament parcial de suspensió de contracte de regulació d'estacionament en via pública i aparcament al c. La Pau. 


D'altra banda, durant la reunió de Coordinació posterior a la Junta de Govern Local, l'equip de govern, entre d'altres temes, ha valorat la possible adhesió de l’Ajuntament de Corbera al CUESB (Conveni d’urgència i Emergència Social de Barcelona).