Mocions aprovades per ple

El ple celebrat el passat 12 de maig va aprovar tres mocions de les presentades per alguns dels grups municipals que formen part del consisori.


La primera de les mocions, presentada conjuntament per la CUP i ERC, en defensa de la república del Sàhara Occidental, proposa, entre d'altres mesures, instar als governs de França i Espanya que assumeixin la responsabilitat que els correspon  per tal de propiciar una solució al conflicte saharauí que respecti el dret i la legalitat internacional, denunciar l'espoli indiscriminat que fa el Regne de Marroc dels recursos naturals del territori, denunciar les injustes condemnes així com la situació i les condicions infrahumanes en que es troben centenars de presos polítics sahrauís a les presons marroquines i exigir el fi de l'assetjament a les i als activistes sahrauís de drets Humans en el Sàhara Occidental.


La segona moció, presentada pel grup municipal de FORÇA CORBERA, es refereix a la situació de la carretera que uneix Corbera amb Sant Andreu de la Barca i, entre d'altres coses, proposa procedir a la reparació de tots els sots, esquerdes i desperfectes en el ferm per tal de garantir l'adequat nivell de seguretat per a tots els vehicles que hi circulen, netejar d'escombraries i terres el voral del camí de vianants, o camí escolar, que va de La Creu Nova fins a Can Margarit i impulsar la negociació i la tramitació amb les entitats supramunicipals, Diputació de Barcelona i Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a que aquesta via interurbana passi a ser incorporada a la xarxa de carreteres de la demarcació de Barcelona, amb dependència directa de la Diputació de Barcelona.


I, finalment, la tercera moció aprovada pel ple i presentada pel grup d'ERC i referida a la flexibilització de les regles fiscals proposa, entre altres coses, demanar al Congrés dels Diputats i al Senat, la modificació urgent de la llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per permetre que els ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s'hagin donat situacions extraordinàries i realitzar les modificacions necessàries de la llei 2/2012 per tal que els ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari puguin disposar de tots els seus romanents sense condicions, i no s'hagin de destinar els superàvits a reduir deute.


Podeu consultar i descarregar els certificats de les mocions aprovades clicant aquí.


Si voleu més informació sobre les sessions plenàries, podeu accedir als vídeos a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Corbera i podeu consutar les convocatòries i les actes a l'apartat Plens del web