Matrícula de quotes nacionals de l'impost sobre activitats econòmiques de l'any 2019

La matrícula comprensiva dels subjectes passius que tributen per quota nacional i tenen la seva adreça fiscal en aquest municipi, restarà a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania a disposició del públic des del 14 al 28 de maig, ambdós inclosos.

L'horari d'atenció de l'OAC és:

  • Dilluns i divendres de 8.30 a 14h
  • De dimarts a dijous de 8.30 a 18h
  • Divendres de 8.30 a 14h