Aprovem 400.000 euros en ajuts per autònoms i microempreses de Corbera.

En en marc del Pla estratègic dissenyat per l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per fer front els impactes que el Covid19 ha tingut en el nostre teixit econòmic, hem aprovat destinar 400.000 euros en 2 linies d'ajuts per a autònoms i microempreses de Corbera de Llobregat. 

Linia 1 - 200.000 euros per a complementar les ajudes otorgades per altres administracions destinades a paliar els efectes de l'aturada d'activitat ocasionada per la declaració de l'Estat d'alarma. Les subvencions d'aquesta linia d'ajudes pujen a 200 euros per beneficiari i va destinada a aquelles:

  • persones físiques, que trobant-se empadronades a Corbera de Llobregat, desenvolupin la seva activitat econòmica com a treballadors i treballadores autònomes i tinguin reconeguda la prestació econòmica extraordinària per cessament de l'activitat de suport al col·lectiu de persones autònomes afectades greument en la seva activitat i ingressos per la situació d'emergència sanitària derivada del COVID-19.
  • microempreses, que tenint la seva seu social i fiscal a la ciutat de Corbera de Llobregat, tinguin reconeguda un expedient de suspensió de contractes o reducció de jornada per causes econòmica, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb el COVID-19.

Linia 2 - 200.000 euros adreçats al conjunt de sectors econòmics de Corbera de Llobregat, tant teixit productiu, comercial, restauració i de serveis. Aquests ajuts van adreçats als autònoms i microempreses que hagin fet inversions en les seves instal·lacions, o hagin contractat serveis directament relacionats amb les mesures preventives COVID19 per tal d'adequar-se a la nova situació econòmica i social del nostre poble.

La subvenció tindrà un import màxim de 500 euros i es destinarà a finançar el 75% de les inversions fetes en:

Elements de millora de seguretat i salut laboral. Seran subvencionables totes les actuacions que impliquin la implantació de mesures de seguretat i salut laboral, tant pel personal de les empreses com pels seus clients.

Elements de transformació digital. Seran subvencionables totes les actuacions que facilitin el trasllat de l'activitat presencial cap al món digital, transformant els processos de gestió, producció, venda i logística. En aquest cas el ventall de possibilitats és molt ampli, des de la implantació de sistemes de teletreball, creació d'Apps, pàgines web, botigues on line i lliurament a domicili, sistemes digitals de gestió de clients, màrqueting digital, produccions imatge i so digital, etc.

En les properes setmanes s'aprovaran les convocatories d'aquests ajuts i s'iniciarà el periode per a poder fer les sol.licituts de les mateixes.