Reobertura de l'Escola bressol nunicipal "El Petit Corb"

El proper dilluns 8 de juny reobre l'Escola bressol municipal, El Petit Corb, tot i que de manera parcial, ja que només hi anirà una petita part dels infants, prioritzant aquells que tinguin més necessitat per temes de conciliació.

Per part del personal, només hi assistiran aquelles treballadores que no formin part de cap grup de risc.

S'adoptaran un seguit de mesures, consistents en:

  • Grups reduïts (màxim 5 infants), estables i sense contacte entre ells.
  • Espais exclusius on fer totes les activitats (també menjar i dormir a l'aula i jardí compartimentat)
  • Neteja de mans amb un protocol molt exigent.
  • Parella educativa (dues educadores per grup)

Per a més informació podeu contactar amb educacio@corberadellobregat.cat