Obertura parcial del centres educatius

Amb l'entrada de Corbera a la fase 2 han obert de manera parcial l'Escola Bressol Municipal El Petit Corb, les quatre escoles d'infantil i primària i els dos instituts de secundària del municipi. Així doncs, obren les seves portes tots els centres públics a excepció de l'Escola Municipal de Música, que roman tancada. Mentre que les escoles i instituts acabaran el curs el 19 de juny i passaran el relleu als casals d'estiu, l'Escola Bressol Municipal seguirà oberta al llarg de juny i juliol.

Aquesta obertura és parcial, amb horaris reduïts, i l'assistència dels alumnes serà voluntària. Al Petit Corb es preveu una assistència d'uns 14 infants, i s'habiliten espais per un màxim de 25. Les escoles i instituts preveuen una assistència del voltant del 10%. Les escoles de primària acolliran diàriament alumnes d'Educació Infantil, faran tutories puntuals de primer a cinquè de Primària i hi haurà una assistència més gran en el cas de sisè, al ser final d'etapa. A l'INS Can Margarit es preveu més assistència a 4rt d'ESO i al segon curs del Cicle Formatiu, mentre que l'INS Corbera se centrarà sobretot en la preparació de les PAU dels alumnes de segon de Batxillerat.

En tot els casos els grups seran de mida reduïda, donant compliment a la principal mesura de prevenció sanitària: 5 infants a l'escola bressol, 8 a P3, 10 a P4 i P5, 13 a Primària i 15 a Secundària.

Les autoritats sanitàries han establert un seguit de mesures i protocols que han de seguir aquests centres, i en algunes ocasions els centres han previst mesures que van més enllà del que és obligatori. Es fa espacial èmfasi a la neteja de mans, els grups poc nombrosos, no compartir espais, la neteja i desinfecció contínues, l'ordre en la circulació de persones i la comunicació amb el CAP.

Tot i que els centres reobrin les seves portes, la docència telemàtica es mantindrà fins el final de curs, el 19 de juny.

Una bona part dels docents s'han mostrat contraris a aquesta reobertura parcial, que consideren precipitada, i preferirien centrar els esforços en la finalització del curs de manera telemàtica i en la preparació del proper curs.

L'Àrea d'Educació de l'Ajuntament està preparant el Casal d'Estiu Municipal d'enguany, que s'haurà d'adaptar a les noves circumstàncies,  un cop entrem a la fase 3.