Resolucions de la Junta de Govern Local d'avui 22 de juny de 2020

La Junta de Govern Local, reunida avui dilluns 22 de juny de 2020 ha resolt la incoació del contracte de serveis de recollida d'animals, l’adjudicació del contracte de serveis per a la recollida porta a porta de la fracció vegetal i transport a planta de tractament,  la incoació de la contractació mixta del subministrament i serveis d'adquisició nova instal·lació de control horari i el seu manteniment,  l’aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d'una borsa en la categoria de tècnic/a jurídic/a, l’acceptació de la subvenció del Programa complementari "Cap municipi enrere" suport integral contra el COVID-19 i l’aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions a treballadors i treballadores autònomes i microempreses, afectats pel cessament de l'activitat per la situació d'emergència sanitària.