Obres a la plaça dels Països Catalans

El 23 de gener i després de 3 intensos dies de pluja causats pel temporal Glòria, es produïa un esvoranc sobtat a la Plaça dels Països Catalans, que va afectar un turisme que circulava per la zona. En un primer moment es va senyalitzar l'esvoranc i es va evitar el pas per la zona afectada. Després d'una primera valoració tècnica i d'una inspecció amb càmeres pel sistema de sanejament, el dia 10 de febrer s'iniciaven les obres per renovar el tub de clavegueram de la plaça i així evitar l'aportació d'aigües al mateix subsòl. Un cop s'estava tancant l'actuació, van aparèixer dos elements nous que van fer pensar que la situació a la plaça era més profunda del què s'havia determinat en un primer moment. Per una banda, l'esvoranc s'havia fet més gran i era molt profund i d'altra banda, el mur de contenció de les pistes semicobertes s'estava esquerdant. Així, es va decidir de tancar tota la circulació per la banda de la plaça on hi havia l'esvoranc i es va restringir l'accés a la vorera que dóna al mur, per evitar qualsevol perill.

A partir d'aquell moment es va decidir contractar una empresa especialitzada en geotècnica per tal que fes un estudi de la plaça i conèixer amb tot detall quina era la situació del subsòl, per poder fer l'actuació adequada. En aquest sentit es van començar a fer sondejos en profunditat i els pertinents estudis, tot i que les feines van haver d'aturar-se per l'inici de la declaració de l'estat d'alarma i el conseqüent confinament general. El 24 de març, l'empresa Geotopsa ens fa entrega de l'estudi del subsòl, amb una valoració d'afectació de la plaça d'un 80% degut principalment a dos motius. Per una banda, l'element principal del subsòl de la plaça és el guix i de l'altra, la barreja amb l'aportació d'aigües a la zona, fa que s'hagi anat erosionant fins a causar els desperfectes. Cal recordar que antigament en aquesta zona hi havia una riera, que es va "soterrar" mitjançant materials de construcció durant la urbanització de la zona. A més, el clavegueram del C/Josep Tarradellas, també està en molt mal estat, pel què aporta aigües brutes i pluvials al subsòl.

Un cop fet l'estudi del subsòl, s'encarrega a l'empresa especialitzada TYPSA la redacció del projecte de manteniment de la plaça valorant els diferents elements que s'han anat trobant. Mentrestant tornem a patir un episodi de pluges molt intenses a finals d'abril que fan que augmenti l'esvoranc i el dia 17 de maig surt un nou esvoranc en una zona diferent de la plaça, cosa que fa que per precaució es tanqui tota la plaça i s'hagin de modificar el sentit d'alguns carrers adjacents.

Finalment, el dijous 4 de juny tenim la valoració prèvia del projecte. En aquest, es determina que s'han de fer un seguit d'actuacions agrupades en tres grans blocs. En primer lloc, injeccions a 6-8 metres de profunditat, de millora del terreny de la rotonda per assegurar que l'aigua que baixa de la riera soterrada pugui ser canalitzada i no s'estanqui a la plaça. En segon lloc, una millora superficial de la plaça (refermat i excavació del terreny superficial) i en tercer lloc hi ha el recalç del mur de la pista semicoberta mitjançant anclatges. Aquesta darrera actuació requereix d'un estudi de detall a part, per la complexitat de la zona i la construcció que s'hi va fer. A tot això, se li ha d'afegir la renovació de tot el tub del clavegueram del C/Josep Tarradellas, per evitar l'aportació d'aigües a la zona. La primera valoració econòmica de les actuacions sobrepassa els 650.000 euros i la durada de les obres s'allargarà durant els propers mesos. Seguirem informant de les actuacions i de la situació de la plaça