L'Ajuntament destina 400.000€ per ajudar a autònoms i microempreses de Corbera

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat, en el marc de les accions elaborades per pal·liar les conseqüències econòmiques i socials derivades del COVID-19, destina 2 línies d'ajuts de 400.000€ adreçades al conjunt de sectors econòmics del municipi tant teixit productiu, comercial, restauració i de serveis, afectats per la davallada de l'activitat econòmica i per fer front a inversions en instal·lacions i serveis de mesures preventives derivades de la crisi sanitària.

L'Ajuntament atorgarà aquests ajuts pel procediment de concurrència no competitiva i fins a l'exhauriment de la partida pressupostària i serà compatible amb altres ajuts destinats a la mateixa finalitat.

La primera línia d'ajuts disponible (Línia 1) consisteix en ajuts per un import fixe de 200,00€ que permetrà completar les ajudes rebudes per altres administracions.

La segona línia d'ajuts disponible (Línia 2) consisteix  en l'abonament de fins a 500,00€ per inversions en la implantació de mesures de seguretat i salut laboral relacionats amb la COVID-19 i per elements de transformació digital.

Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries d'aquesta subvenció empreses, autònoms, professionals i comerços del municipi.

El període per sol·licitar aquestes línies d'ajuts és del 14 de juliol al 30 de setembre i s'hauran de presentar de forma telemàtica. Tota la documentació i requisits necessaris es poden trobar a les Bases publicades a la web municipal www.corberadellobregat.cat.

A banda, per a consultes relacionades amb les diferents línies d'ajuts, es pot contactar amb l'Oficina d'Atenció a la ciutadania tel. 93.650.02.11, per whastApp al tel. 672.382.215 o per correu electrònic a l'adreça: comerc-e(ELIMINAR)@corberadellobregat.cat.