Resolucions de la Junta de Govern Local d’avui 13 de juliol de 2020

En la reunió de cada dilluns de la Junta de Govern Local, s’han aprovat els coeficients correctors preus públics escola de música COVID 19, així com l’aprovació inicial del projecte de renovació integral de la claveguera del carrer Josep Tarradellas. 

També s’ha aprovat la devolució de la fiança definitiva del contracte per a les obres de reparació de calçades i d’ampliacions de voreres de diversos carrers del municipi, que es van fer l’any 2018. 

S’han atorgat subvencions directes corresponents a l'anualitat 2020 destinades al manteniment o millora dels serveis a les urbanitzacions amb diferents associacions de propietaris i s’ha aprovat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la realització del Programa UBICAT 2019.

Finalment, s’ha atorgat una subvenció directa a la Societat Coral Diadema Corberenca i s’ha aprtovat el Conveni regulador.