Obra de renovació de la xarxa de clavegueram del c. Josep Tarradellas

El passat dilluns es va aprovar inicialment per junta de govern local, l'obra de renovació de la xarxa de clavegueram del C/Josep Tarradellas.

Aquesta actuació, que està valorada en 152.000 euros, s'emmarca dins dels treballs de reparació de la Plaça dels Països Catalans i servirà per tal que el mal estat de la canonada existent no aporti més aigua a la delicada situació del subsòl de la plaça.

El projecte estarà en exposició pública durant el termini de 30 dies i un cop finalitzat s'iniciarà el procés de licitació i contractació de les obres. Les obres s'iniciaran conjuntament amb la reparació de la plaça, que estan previstes pel mes d'octubre.

Si voleu tenir més informació al respecte de la situació de la plaça, podeu consultar la notícia aquí