Acords i resolucions de la Junta de Govern

A la reunió de la Junta de Govern Local que s'ha dut a terme avui dilluns 20 de juliol, s'ha aprovat l'adhesió a la XarxaCorh de la Diputació de Barcelona.

També s'ha aprovat el conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel projecte Aula Oberta 2020-2023, per tal de crear una estructura ferma i consolidada del Projecte d'Atenció a la Diversitat d'Educació Secundària de Corbera de Llobregat i ser un recurs extraordinari per atendre de manera efectiva les necessitats educatives de determinats/des alumnes.

A la mateixa Junta de Govern també ha passat un punt d'urgència, consistent en l'adquisició directa de l'immoble del carrer Andreu Cerdà, 13 per un import de 328.572,03€.