Tastets prelaborals. Èxit del programa de diversificació curricular 2018-2020

El Programa de Diversificació curricular en matèria d'atenció a la diversitat educativa, s'estableix des dels Instituts d'educació Secundària en col·laboració amb l'Ajuntament de Corbera de Llobregat. L'objectiu principal és donar resposta a alumnes amb necessitat d'una organització diferent de l'establerta en el centre, per tal que assoleixin els objectius i competències bàsiques de l'etapa i afavorir l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Aquest programa té una durada d'un o dos cursos acadèmics, segons el curs que estigui realitzant l'alumne/a en el moment d'accedir-hi. Està adreçat a alumnes de segon cicle de l'¡ESO. També poden participar-hi aquells i aquelles alumnes que havent cursat segon no estan en condicions de promocionar a tercer i ja han repetit algun curs. Sempre sota la decisió de l'equip directiu i docent del centre.

L'equip docent està format per un grup de professors i professores de cadascun dels dos Instituts, a més del tècnic municipal d'educació.

Les empreses i serveis municipals col·laboradors del període 2018-2020, que han ofertat llocs de pràctiques per poder realitzar aquests "tastets professionals" han estat els següents:

 • Ajuntament Corbera de Llobregat:

- Brigada municipal (Auxiliar de manteniment a l'Àrea de Serveis Públics)

- Servei d'Esports (Auxiliar de Conserge i manteniment)

- Escola bressol municipal El Petit Corb (Auxiliar Educació infantil)

- Ajuntament Corbera de Llobregat - OAC (Auxiliar activitats d'oficina i atenció al públic)

 • Café Bar Diadema (Auxiliar Cuina i Restauració).
 • Cafeteria La Terrasseta (Auxiliar Cuina i Restauració).
 • Café del Centre (Auxiliar Cuina i Restauració).
 • Hotel Golf Can Rafel (Auxiliar Restauració i Hoteleria).
 • Centre de Fisioteràpia Irian Jaya (Auxiliar de Fisioteràpia).
 • 7 i Tria (Auxiliar de Cuina).
 • Sorea (Auxiliar activitats d'oficina i atenció al públic).
 • Perruqueria Sílvia (Auxiliar imatge personal, perruqueria i estètica).
 • Perruqueria Detalls (Auxiliar imatge personal, perruqueria i estètica).
 • Oliverà Subministres de construcció (Auxiliar de comerç i atenció al públic).
 • Safintex - Instal·lacions Massana (Auxiliar de manteniment i instal·lacions).
 • Societat Esportiva l'Espiral (Auxiliar Cuina i Restauració).
 • Clínica Veterinària Isa Vet (Auxiliar de comerç i atenció al públic).

Durant el període 2018-2020 han sigut un total de 23 alumnes, 16 de l'Institut Corbera i 7 de l'institut Can Margarit, els que han realitzat aquests "Tastets Prelaborals".

Durant el més de juliol s’ha dut a terme la renovació per un període de tres anys, del conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per l'atenció als alumnes inclosos en aquest Programa de Diversificació Curricular.

La valoració del Programa és molt positiva tant per part dels alumnes i les seves famílies, com per part de les empreses col·laboradores i dels centres educatius. La previsió pel curs 2020-2021 és de 8 alumnes de 4t d'ESO a l'Institut Can Margarit, i de 9 alumnes de 3r i 4t d'ESO a l'Institut Corbera.

Les empreses interessades a col·laborar en el Projecte poden contactar amb el tècnic d'educació municipal encarregat del Projecte: gperez@corberadellobregat.cat