Augment en la generació de residus domèstics

Durant els mesos de confinament hi ha hagut un augment exponencial en la generació de residus domèstics, que han afectat i desbordat el servei de recollida d'escombraries. Amb el recull de dades obtingudes durant els mesos de març, abril i maig podem veure un augment total de 465,2 tones, el què representa un 29% d'increment percentual respecte els mateixos mesos de l'any passat.

Per fraccions, les que més han augmentat, per aquest ordre, han estat la fracció de vidre (augment del 37%), paper i cartró (30%), FIRM (14%) i FORM (7%). Aquest augment es deu principalment a la situació de confinament de la població, que en un poble majoritàriament dormitori com el nostre i amb uns hàbits i rutines que es desenvolupen la major part del dia fora de casa.

Actualment, tot i que menor, aquesta tendència a l'alça continua i el servei segueix notant una sobrecàrrega de la previsió anual de la generació de residus. Des del departament de serveis tècnics, s'estan estudiant les possibles alternatives per poder fer front a aquest augment exponencial i per preveure possibles situacions futures similars.