Aprovació dels coeficients reductors dels preus públics de l’escola municipal de música Lluis Soler i Ametller

La Junta de Govern Local celebrada el dia 13 de juliol de 2020 va aprovar els coeficients reductors dels preus públics de l'escola municipal de música Lluis Soler i Ametller, que s'aplicaran en el supòsit que les classes es puguin veure afectades per la COVID 19 i s'hagin de fer on-line i que s'incorporen com annex a l'ordenança número 28.

Adjunt trobareu el document per poder-lo descarregar i també trobareu l'enllaç a les ordenances fiscals 2020

Recursos relacionats