El gestor COVID-19

El gestor COVID és qui es posa en contacte amb una persona sospitosa d'estar infectada per COVID-19 a qui un professional sanitari prescriu o fa una prova PCR. La seva tasca consisteix a informar-la (per telèfon o personalment) sobre el procediment que s'ha de seguir i iniciar el procés d'identificació de contactes.

Entre les tasques del gestor COVID-19 cal destacar l'acció informativa del procediment a seguir per part de la persona sospitosa d'estar infectada.  A més, el gestor assessora en l'ús de les eines digitals en funció de les competències de cada persona i ofereix recursos de suport per resoldre els dubtes que es puguin generar. 

A través de la pàgina Canal Salut podeu accedir a tota la informació sobre les tasques del gestor COVID-19 i a tots el recursos que el Departament de Salut posa a disposició dels usuaris.

LA MEVA SALUT

La Meva Salut és un espai personal de salut digital que us permet accedir a la vostra informació de salut, fer consultes als professionals i realitzar tràmits de manera senzilla, segura i confidencial.

Aquesta eina ja fa temps que s'està implementant al nostre municipi i la situació actual la fa imprescindible per tal de tenir contacte directe amb els professionals sanitaris del Centre d'Atenció Primària de Corbera, estalviant desplaçaments innecessaris i evitant el col·lapse dels centres mèdics.

Des de LA MEVA SALUT podeu:

  • Consultar els vostres diagnòstics i descarregar informes clínics i resultats de proves.
  • Descarregar els vostres plans de medicació i consultar qualsevol informació sobre medicaments prescrits.
  • Reservar cita prèvia amb els vostres professionals d'atenció primària.
  • Fer consultes als professionals del centre sobre la vostra salut i la dels menors que tingueu a càrrec.
  • Consultar les visites programades.

Per a més informació consulteu LA MEVA SALUT

Consulteu el nombre de casos al vostre municipi clicant aquí (font: ccma.cat)