Mocions aprovades per ple

El ple celebrat el passat 14 de juliol va aprovar tres mocions de les presentades per alguns dels grups municipals que formen part del consisori.


La primera de les mocions, presentada pel grup municipal de FORÇA CORBERA, proposa determinar l'excepcionalitat de la convocatòria de subvencions 2021 per a les activitats desenvolupades per les entitats durant el 2020, dotant, en el pressupost municipal 2021, les partides corresponents a les subvencions de concurrència per a totes les entitats culturals, socials, esportives i educatives amb les mateixes quantitats del pressupost municipal, procedir a la convocatòria de les subvencions de concurrència competitiva durant el mes de gener de 2021 i Adequar, per a l'any 2021, els convenis específics de les entitats culturals, socials i esportives que reben subvencions mitjançant aquest sistema, de forma que l'import respongui al cost de les activitats que hagin estat efectivament realitzades i, en cas que aquestes no s'hagin pogut celebrar, a les despeses de caire general que l'entitat hagi hagut d'assumir per la seva gestió habitual


La segona moció, presentada pel grup municipal d’ERC, de suport a les lluites per a l'eliminació de la discriminació racial, proposa mostrar el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que impliqui discriminació racial, assumir el compromís de treballar per defensar sempre els valors de la convivència respectuosa amb la diversitat de la ciutadania, amb tota la ciutadania d'origen divers i manifestar l'adhesió a les manifestacions o actes per a l'eliminació de la discriminació racial que se celebrin al nostre municipi o país


La tercera moció aprovada pel ple i presentada pel grup d'ERC de commemoració del 28J, Dia internacional de l'alliberament o l'orgull LGTBI proposa la declaració de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat com a municipi respectuós amb la diversitat afectiva i s'adhereix a la commemoració que les entitats i institucions del nostre país han celebrat en motiu del 28 de juny, dia per l'alliberament o l'orgull de lesbianes, gais, bisexuals i persones trans, posar en un lloc visible la bandera o pendó amb els colors de l'arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI, lluitar contra la LGTBIfòbia i atendre a la defensa i protecció integral de les persones LGTBI.

La quarta moció, presentada pel grup municipal de CIUTADANS per a instar a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat a implementar mesures per a preservar la conciliació laboral i reduir la bretxa laboral, proposa que per part del Govern de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat s'insti a la Generalitat de Catalunya a fi de disposar d'un pla urgent i específic amb mesures concretes i reals de conciliació de la vida laboral i familiar i que per part de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat es promogui i incentivi la conciliació de la vida laboral i familiar, aplicant el pla urgent i específic sorgit per la Covid-19 i proporcionat per la Generalitat. Mentre esperem el nou pla de conciliació laboral el nostre Consistori aplicarà les mesures oportunes que els tècnics de l'Ajuntament determinin adequades per millorar les condicions laborals dels nostres veïns

La cinquena moció, presentada pel grup municipal de CIUTADANS per a la pràctica esportiva en les instal·lacions esportives de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat amb envasos de plàstic zero d'un sol ús proposa impulsar la creació d'un projecte d'utilització d'envasos reutilitzables en la pràctica esportiva a Corbera de Llobregat, amb la finalitat de reduir la producció de residus plàstics en l'esport i convidar a participar en aquest projecte a AMPAS, entitats esportives i a la resta d'entitats locals de qualsevol altra índole.


Podeu consultar i descarregar els certificats de les mocions aprovades clicant aquí.


Si voleu més informació sobre les sessions plenàries, podeu accedir als vídeos a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Corbera i podeu consutar les convocatòries i les actes a l'apartat Plens del web