Renovació de la xarxa d'aigua al c. Lluís Millet

La setmana passada es van iniciar les obres de renovació de voreres al c.Lluís Millet. Aprofitant aquesta obra, es renovarà un sector de 110 metres de la xarxa actual del carrer, amb noves canonades de fosa dúctil de 80mm. La canonada actual es considera obsoleta i per tant l'obra és necessària per poder millorar el rendiment en aquest sector del municipi.

L'actuació la durà a terme Sorea, l'empresa concessionària del contracte, amb un valor estimat de 30.912,42 euros i una previsió de durada de 3 setmanes. Les obres no afectaran la mobilitat en aquest carrer.