SOREA es compromet a revisar la darrera facturació

L'Ajuntament i SOREA s'han reunit aquest matí per tal de tractar la propblemàtica generada per la darrera facturació. Recordem que durant el període de l'estat d'alarma va ser impossible realitzar la lectura dels comptadors, ja que aquest no es va considerar un servei essencial i la companyia va fer una lectura estimatòria, prenent com a referència el mateix període de facturació de l'any anterior.

Posteriorment, SOREA afirma que en recuperar el consum real, es normalitza la facturació i, en obtenir una lectura real, es decompten els consums estimats en períodes anteriors. Tot i així, s'han detectat determinats casos que no s'ajusten al consum real. A petició de l'Ajuntament, SOREA s'ha compromés a revisar la facturació i en aquells casos en què procedeixi, s'ajustarà la facturació i es repartirà el consum real, de manera proporcional, entre els períodes afectats.

D'aquesta manera, totes aquelles persones que considerin que les estimacions dels seus contractes no s'ajusten a la realitat, poden sol·licitar una revisió de les seves factures i SOREA farà una revisió individualitzada de cada cas. Les reclamacions es poden adreçar per les següents vies:

Per internet: https://sorea.cat/ca/canals-de-contacte

Consultes i cita prèvia: 934 953 540 / 900 405 070 (laborables de 8 a 21 h)

Per atendre presencialment a l'oficina cal sol·licitar cita prèvia: https://www.sorea.cat/ca/cita-previa/

Per comunicar la lectura del comptador: 900 816 101 o https://www.sorea.cat/ca/lectura-de-comptador en cas de disposar d'un comptador inaccessible per estar ubicat a l'interior de l'immoble, es poden fer arribar la lectura de forma gratuïta trucant per telèfon o a través del web.

En cas que hi hagi persones amb problemes per fer el pagament, es poden adreçar a SOREA o als Serveis Socials de l'Ajuntament.