Obres de pavimentació a la carretera BV2425

Dilluns 21 de setembre comencen les obres de pavimentació de la carretera BV-2425 des de la cruïlla de L’Amunt fins a Gelida.

Les obres consistiran en el sanejament de la capa de ferm existent per, posteriorment, pavimentar l’extensió d’una capa a tota la calçada.  Finalment, es reposarà tota la senyalització horitzontal.

La mobilitat de vehicles no quedarà afectada perquè es donarà pas alternatiu als vehicles i no caldra tallar la circulació.

La durada prevista de les obres és d’entre 6 i 8 dies.


L’empresa adjudicatària dels treballs és CONSTRUCCIONS DEUMAL,SA