Parcs infantils

Els parcs infantils constitueixen un espai d'esbarjo beneficiós per als infants. Per contra, l'ús dels equipaments dels parcs infantils (gronxadors, tobogans i similars) suposa un risc de contagi de la COVID-19 especialment pels factors següents:

 •  Superfícies de contacte freqüent elevat.
 •  Coincidència d'infants de grups de convivència estable diferents.
 •  Dificultat per mantenir les distàncies i aglomeracions en els espais d'ús compartit simultani.

Pautes per a les famílies

Considereu que els parcs infantils són un espai compartit i que cal un ús racional per fer un ús segur i per evitar aglomeracions:

 • No accediu als parcs infantils si ja hi ha un nombre important d'infants en aquell moment
 • Limiteu el temps d'ús a un període inferior a l'habitual per facilitar que hi accedeixin altres famílies sense aglomeracions.
 • Busqueu activitats i jocs d'esbarjo alternatius a l'ús dels equipaments dels parcs infantils (gronxadors, tobogans, etc.) Per exemple, jugar amb la sorra, jugar a fet i amagar, etc.
 • Accediu als parcs infantils més propers al vostre domicili o centre escolar.

Cal que els infants

 • Practiquin la higiene de mans (gel hidroalcohòlic) abans d'accedir als parcs infantils i també de forma freqüent mentre en fan ús. (cal tenir cura que els infants petits no es posin les mans a la boca després d'utilitzar el gel hidroalcohòlic. En infants menors de 2 anys pot considerar-se l'ús de tovalloletes humides com a alternativa)
 • Mantinguin una distància de seguretat interpersonal amb els infants d'altres grups de convivència per impedir el contacte físic, especialment en els accessos als equipaments
 • Facin ús de la mascareta de forma obligatòria a partir dels 6 anys inclosos i sempre que sigui possible entre els 3 i 5 anys.
 • Evitin menjar i beure en l'espai de joc (es pot beure aigua per garantir la hidratació fora de l'espai de joc)

Altres recomanacions

 • Es recomana que un únic adult acompanyi als infants, per reduir el nombre de persones. En la mesura del possible, relacioneu-vos només amb persones amb les que compartiu un grup de convivència estable. En tot cas relacioneu-vos amb el mínim nombre de persones fora d'aquests grups, limitant el temps de contacte, mantenint la distància i fent ús de la mascareta en tot moment.
 • No feu ús dels bancs a l'interior dels parcs infantils per evitar sobreocupació de l'espai.
 • Expliqueu als infants les pautes per evitar el contacte físic amb infants que no formen part del seu grup de convivència estable.
 • Aquestes mesures són especialment importants en els parcs infantils situats en municipis on s'apliquen mesures especials per a la contenció del contagi per la COVID-19.