L’ocupació d’habitatges buits posa en evidència les dificultats d’alguns col·lectius per accedir a la vivenda.

Durant les últimes setmanes s'ha creat una falsa sensació d'inseguretat al voltant de l'ocupació.  Ni ha augmentat desorbitadament el nombre d'ocupacions ni existeix una relació entre ocupació i violència. Crear alarma entre la població afirmant que poden ocupar la teva vivenda en qualsevol moment i titllant els ocupes de delinqüents és irresponsable i i fals.

En primer lloc, cal diferenciar entre una violació de domicili i una ocupació.  Els ocupes solen ser famílies amb dificultats per accedir a un habitatge que opten per viure a una casa buida que pertany a un gran tenidor (bancs i fonts voltor).  Quan es tracta d'una violació de domicili, tipificada com a delicte, la policia actua de forma immediata desallotjant els intrusos.

Tot i això, l'Ajuntament actua sempre que té coneixement d'una ocupació.  Existeix un protocol que la policia aplica en tots els casos, localitzant i informant el propietari de la vivenda del fet, identificant els responsables de l'ocupació i aixecant acte dels fets.  La resta d'actuacions queden fora de l'àmbit competencial de l'Ajuntament.

D'altra banda, si es produeixen aldarulls o hi ha problemes de convivència entre veïns, l'Ajuntament actua independentment de si els veïns són ocupes o propietaris.

Obviament, des de l'Ajuntament no es pensa que l'ocupació sigui la resposta al problema del difícil accés a la vivenda i per això s'estan duent a terme accions per donar resposta a aquesta demanda social.  En primer lloc, des dels Serveis Socials Bàsics s'està ajudant a les persones que tenen dificultats per pagar el lloguer.  Paral·lelament s'han realitzat reunions amb bancs i fons voltor per tal de pactar lloguers socials.  S'està treballant en l'inici d'una borsa de lloguer social per treure més pisos al mercat i a preus més assequibles i, finalment, s'han comprat dos pisos socials per donar sortida a situacions critiques.