Junta de Govern del dia 5 d'octubre de 2020

Avui 5 d’octubre s'ha celebrat una sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'han acordat la concessió de subvenció a l'Associació Patrimoni Històric i Amics Monument La Creu Nova i aprovació del conveni regulador per activitats culturals realitzades al 2019, concessió subvenció a l'Associació Pessebre Vivent Amics de Corbera i aprovació de la minuta del conveni regulador per activitats culturals
realitzades al 2019 i concessió de l'ampliació de subvenció i aprovació de l'addenda al conveni regulador amb l'entitat Societat Cultural Sant Telm 2017-2021.