Junta de Govern del dia 13 d'octubre de 2020

Dimarts 13 d’octubre es va celebrar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que es va acordar la concessió de la subvenció a l'Associació Sons Corbera i l’aprovació del conveni regulador per activitats culturals realitzades al 2019.  També es va aprovar, per urgència, formalitzar la petició de la subvenció destinada a l'adquisició de llibres per a la biblioteca municipal, consistent en una subvenció en espècie per a adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (subvenció en espècie per valor de 2.653€).