Junta de Govern del dia 19 d'octubre de 2020

Dilluns 19 d’octubre s’ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s’ha acordat la incoació del contracte de serveis d'escatat de vegetació a les voreres de les urbanitzacions, la renuncia i devolució de la bestreta de la subvenció concedida per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 2020 (OSIC), l’acceptació de l'aportació econòmica per la gestió de la Biblioteca municipal, l’aprovació del Conveni de monitoratge, complementari del transport escolar, amb les AFA El Mirador i Fòrum de mares i pares, pel curs 2019-20 i la incoació del contracte de serveis de connexió a la Plataforma Vàlid i el seu manteniment.