Obres de renovació al dipòsit de Malhivern

El proper dilluns 26 d'octubre començaran les obres de renovació de les canonades d'impulsió del dipòsit de Malhivern. Recordem que aquest dipòsit de 1.000 m3 de capacitat, és el més important del municipi i del qual depèn la totalitat del subministrament d'aigua potable de Corbera, ja que aquí hi arriba l'aigua comprada a l'empresa pública ATL. Actualment, la canonada d'impulsió a l'interior de l'estació, està molt deteriorada i això provoca contínues pèrdues d'aigua. Degut a la situació clau del dipòsit i que no es pot aturar el subministrament, s'ha de construir una canonada auxiliar que garantirà la continuïtat del servei durant l'actuació. Aquesta obra la durà a terme l'empresa Sorea, actual concessionària del servei al nostre municipi, amb un termini d'execució de 8 setmanes i un cost estimat de 130.071,73 euros.

Aquesta actuació és necessària per evitar talls totals de subministrament d'aigua al nostre municipi i també per millorar el rendiment de la xarxa actual, que és un dels més baixos de tots els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.