Obres de la plaça dels Països Catalans

Actualització de l'estat de les obres

El passat dijous 15 d'octubre van començar les obres de la plaça dels Països Catalans. Després de fer el tancament perimetral de tota la plaça per motius de seguretat, actualment les obres es troben en la fase de retirada de tot l'asfaltat, conglomerat i terres. Aquestes terres s'estan acopiant temporalment al parc de la Roda, ja que seran reutilitzades posteriorment per reforçar el paviment de la mateixa plaça. Quan aquestes actuacions s'hagin realitzat, es procedirà a les injeccions profundes de ciment no armat, per a l'estabilització del subsòl de la plaça.

D'altra banda cal tenir en compte que a nivell de mobilitat, finalment s'ha habilitat l'espai de vorera pel pas de vianants entre el C/Lluís Millet i el Passeig dels Arbres. I també voldríem recordar que la propera setmana s'iniciaran les obres paral·leles i conjuntes de renovació del clavegueram del C/Josep Tarradellas i que per tant en aquest carrer, no s'hi podrà accedir amb vehicle entre la plaça i el C/Frederic Soler i Pitarra.