La Generalitat declara un episodi per alta contaminació per partícules a tot Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat un episodi d'alta contaminació per partícules a tot Catalunya.

La mesura es pren per causa dels nivells alts de partícules PM10 que s'estan mesurant en diferents estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i de la previsió que la intrusió de pols sahariana que els està provocant persisteixi durant el dia d'avui.

La mitjana diària dels nivells de PM10 durant el dia d'ahir, 21 d'octubre, ha estat superior al valor de 80 µg/m³ en més d'una estació de mesurament de la XVPCA i, la previsió a 24 hores indica que els nivells de PM10 es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d'avui.

La informació que es disposa sobre la qualitat de l'aire i la previsió meteorològica fan preveure una situació de risc de superació del llindar establert i, en conseqüència, per declarar episodi ambiental per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

Reduir la generació i la resuspensió

L'episodi d'alta contaminació per partícules (PM10) suposa gestionar la velocitat a les vies ràpides, a través del Servei Català de Trànsit, informar la població perquè utilitzi els transports públics si s'ha de desplaçar, emetre consells generals a través del CECAT i de l'ATM, a més d'instar a les activitats cimenteres a reduir les emissions i als municipis a restringir les actuacions que generen partícules, com determinades obres.

En concret, es recomana a la ciutadania:

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

 • Utilitzar el transport públic en la mesura del possible.

 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat. Si és possible, treballar a distància, variar l'horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa, etc.

 • Utilitzar el cotxe compartit.

 • Realitzar una conducció eficient. Arrencades suaus, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.

 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que produeixi les emissions més baixes.

 • Regular la climatització de les llars.

 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils en el cas que encara estiguin engegades.

 • Limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

Col·laboració municipal

De forma paral·lela, s'insta els municipis, en la mesura del possible, a aplicar el màxim nombre d'aquestes mesures:

 • Realitzar campanyes de comunicació intensiva, amb els mitjans de comunicació local, per explicar la situació.

 • Introduir missatges informatius relatius a la situació a les pantalles d'informació variable.

 • Incrementar el reg de carrers.

 • Suspendre qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri el període d'episodi ambiental de contaminació, sempre que sigui tècnicament possible.

 • Prohibir l'ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació, i en general totes aquelles eines que puguin aixecar pols.

 • Restringir les operacions d'asfaltar o enquitranar els carrers.

 • Regular la climatització en comerços i serveis municipals.

 • Incrementar el control de les activitats industrials on la competència és municipal.

 • El Departament de Territori i Sostenibilitat s'ha encarregat de comunicar a determinades instal·lacions industrials que no realitzin processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir.

Els nivells de partícules són elevats a tot el territori. Per aquest motiu és convenient, segons el protocol consensuat amb el Departament de Salut, que les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries moderin l'activitat a l'aire lliure. També es demana a tota la població evitar l'exercici físic intensiu a l'exterior. Tots els detalls es poden consultar al Canal Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

Podeu consultar els nivells de la qualitat de l'aire a temps real a través de l'aplicació gratuïta per a telèfons mòbils AireCat, a l'App Store i a Google Play Store o de l'entorn web d'informació de les dades de qualitat de l'aire.