Junta de Govern del dia 26 d'octubre de 2020

Dilluns 26 d’octubre s’ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s’ha acordat la incoació del contracte d'obres de reposició de voreres al carrer La Pau i Passatge Bonastre, l’aprovació definitiva del projecte d'obres de clavegueram del carrer Antoni Gaudí, l’aprovació de preu contradictori en façana del contracte d'obres de reforma i ampliació del Casal de les Magnòlies, donar conformitat de l'acord en Junta de Govern Local de la subvenció inclosa en el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), la doncessió de subvenció a l'Associació Col·leccionistes de Corbera i la derogació dels preus públics per l'estacionament de vehicles en l'aparcament públic (règim de rotació).