S'inicien les injeccions de ciment a la Plaça dels Països Catalans

Les obres de la plaça dels Països Catalans segueixen desenvolupant-se amb normalitat i seguint el termini establert. Després d'acabar la fase de retirada de l'asfaltat, conglomerat i terres,  aquesta setmana s'han iniciat  les injeccions de ciment no armat al subsòl de la plaça a una profunditat d'entre 6 i 8 metres, per poder procedir a la seva estabilització.

D'altra banda, el proper dilluns 9 de novembre començaran les obres de renovació del clavegueram del C/Josep Tarradellas. L'obra s'ha adjudicat a l'empresa Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats SL,  per un valor de 87.398,22 euros i el termini d'execució serà de 8 setmanes. Durant les obres, el c/Josep Tarradellas romandrà totalment tallat al trànsit entre la plaça dels Països Catalans i el c/Frederic Soler i Pitarra i s'habilitarà la vorera del carrer per poder accedir a la zona esportiva.

Recordem que les dues actuacions són paral·leles i necessàries per canalitzar el curs d'aigua subterrània i evitar les filtracions al subsòl de la plaça, que han provocat aquests esvorancs i el desgast en profunditat del subsòl durant els últims anys.