Reunió del Consell Escolar Municipal

Dimarts 10 de novembre a la tarda es va celebrar, per videoconferència, la primera sessió de Consell Escolar Municipal d'aquest curs 2020-2021. Amb la presència de 28 membres del CEM, i sota la presidència del regidor d'Educació, Albert Cañellas, a la reunió es van tractar assumptes que van generar força debat, com ara la regulació del trànsit als accessos a escoles i instituts o la valoració de totes les afectacions que ha tingut i està tenint a la vida educativa la pandèmia sanitària.

Es va evidenciar l'agraïment de la comunitat educativa envers les Direccions dels centres del municipi, i per extensió a tots els equips de mestres i professors/es, per la dedicació i l'esforç en aquestes condicions actuals.

Els assumptes tractats en la reunió es van completar amb:

  • Informació sobre la matriculació per al curs 2020-21
  • Subvencions a les AMPAs/AFAs
  • Subvenció específica per tallers d'educació emocional als centres
  • Elaboració del nou Protocol municipal contra l'absentisme escolar
  • Propostes d'activitats educatives als centres
  • Difusió dels cursos i activitats del Servei Local de Català
  • Sol·licitud al Departament d'Educació d'un Pla Educatiu d'Entorn per a Corbera
  • Transport escolar i transport urbà
  • Previsió de calendari de tasques de manteniment a les escoles