Obres al carrer de la Pau

El proper dimecres 9 de desembre començaran unes obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable i reposició de voreres d'un tram del C/la Pau. Aquesta actuació es desenvoluparà en el tram del C/la Pau entre el C/Ausiàs March i el C/Sant Antoni, on es substituiran 110 metres de la canonada de fibrociment de la xarxa d'abastament d'aigua potable, per una nova canonada de fosa dúctil. A més, també s'aprofitarà per fer tres encreuaments de la xarxa i així millorar l'eficiència tècnica del servei. En paral·lel a aquesta actuació es renovaran les voreres d'aquest tram i posteriorment també s'actuarà en les voreres del Passatge Bonastre. Pel què fa a la renovació de la xarxa d'aigua, les obres les farà Sorea com a empresa concessionària del servei, per un valor de 39.250,51 euros, mentre que les obres de reposició de voreres, rases i obra civil han estat adjudicades a l'empresa Obres i Construccions Corbera, per un valor de 47.102,13 euros.

Les obres es duran a terme en dues fases, abans i després de les festes de Nadal, per reduir les molèsties en la mobilitat. Des del dijous 10 al matí fins al divendres 11 a la tarda, dins de la primera fase d'obres, el tram entre el C/Ausiàs March i el C/Mestre Regull quedarà tallat al trànsit i després el trànsit s'obrirà amb un únic carril d'ambdós sentits, que estarà degudament senyalitzat