Junta de Govern del dia 7 de desembre de 2020

Dilluns 7 de desembre s’ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s’ha acordat l’adhesió a l’acord marc ACM subministrament combustible per caldera biomassa, la incoació de l’expedient contractació serveis postals i paqueteria, l’aprovació conveni regulador i concessió subvenció a l'entitat Moto club Corbera i l’aprovació del Conveni Marc en matèria de seguretat viària i Annexos a formalitzar amb el Servei Català de Trànsit.