Feines d'escatat de vegetació a les voreres

El proper dilluns, 14 de desembre s'inicien les feines d'escatat de vegetació de les voreres del municipi. Els primers vials en que es treballarà seran el carrer Santa Magdalena i el carrer de Pere Calders.

Els treballs a realitzar seran la sega d'herbes a voreres i trams que facin de vorera i la posterior neteja i recollida de les restes. L'empresa encarregada de realitzar aquests treballs és Hulex Gestión Ambiental.

En números totals, s'actuarà sobre 19 urbanitzacions (83.151,60 metres) i en un total d'11 vials addicionals (11.201 metres).