Alt risc d'incendi

Corbera de Llobregat està declarat com a zona d’alt risc d’incendis forestals i que, per tant, és essencial el compliment per part de tothom de la legislació vigent en matèria de prevenció d’incendis.

Durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, ambdós inclosos, a tots els terrenys forestals d'aquest terme municipal i a la franja de 500 m. que els envolta, Està prohibit:

  • Encendre foc,
  • Llançar objectes encesos,
  • Abocar escombraries i restes industrials de qualsevol mena que puguin ser causa d'inici d'un foc, i
  • Llençar coets, globus o altres artefactes que continguin foc

Recursos relacionats