Evolució de les obres de la Plaça dels Països Catalans

Aquesta setmana s'ha acabat la segona fase de les obres de la plaça dels Països Catalans. Aquesta fase consistia en les injeccions de ciment no armat al subsòl de la plaça, a una profunditat d'entre 8 i 10 metres, amb una mitjana de 644 litres de morter per cada metre de perforació, lleugerament superior a la previsió inicial (que era de 600 m/l). Durant el transcurs d'aquestes injeccions s'ha pogut comprovar com el torrent d'aigua subterrani segueix actiu, tot i que amb l'actuació s'evitarà que el curs hídric desgasti de nou el subsòl.

Fins el dia 23, l'empresa estarà fent feines de retirada de la maquinària i instruments necessaris per les injeccions i es farà una neteja de les voreres dels voltants. Del dia 24 al 3 de gener, ambdós inclosos, l'empresa farà vacances segons l'estipulat al conveni col·lectiu del sector i a partir del dilluns 4 de gener, s'iniciarà la darrera fase de l'obra que consistirà en la millora superficial amb el refermat i l'asfaltat final de la plaça.