Junta de Govern del dia 21 de desembre de 2020

El dilluns 21 de desembre s'ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'ha aprovat l'adjudicació del contracte dels serveis d'atenció psicològica infantil. Per altra banda, s'ha aprovat l'adhesió a l'acord marc de la 3a pròrroga de manteniment del sistema de videoacta i s'ha adjudicat el contracte de subministrament de dispensadors d'aigua.

També s'han aprovat els convenis de cooperació en relació amb el transport adaptat fix de l'any 2020, el conveni de col·laboració de l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, el conveni en matèria de Serveis Socials Bàsics amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per l'any 2020 i s'ha aprovat la modificació del conveni de transport escolar 2019-2020.