Modificacions dels locals electorals

Atenent les mesures que s'han d'adoptar davant la pandèmia de la Covid-19 i les mesures necessàries per garantir el dret a vot a la ciutadania i evitar el risc de contagis en les properes Eleccions al Parlament de Catalunya, s'han fet les següents modificacions dels locals electorals per les properes Eleccions:

SECCIÓ                 MESA    LOCAL ELECTORAL                                          ADREÇA LOCAL

001                  A          INSTITUT CAN MARGARIT                      AV.PINS (DELS), 49 BIS

001                  B         INSTITUT CAN MARGARIT                      AV.PINS (DELS), 49 BIS

002                  A          ESCOLA JAUME BALMES                         C.SANT JORDI, 27

002                  B          ESCOLA JAUME BALMES                         C.SANT JORDI, 27

002                  C          ESCOLA JAUME BALMES                         C.SANT JORDI, 27

003                  A          BIBLIOTECA CAN BARÓ                         C.SANT SALVADOR, 25

003                  B          BIBLIOTECA CAN BARÓ                         C.SANT SALVADOR, 25

004                  U          INSTITUT CORBERA                              C.ANDRÓMEDA (DE L'), 2

005                  A          ESCOLA CAU DE LA GUINEU                   C. PERE CALDERS, 3

005                  B          ESCOLA CAU DE LA GUINEU                   C. PERE CALDERS, 3

006                  A          INSTITUT CAN MARGARIT                      AV.PINS (DELS), 49 BIS

006                  B          INSTITUT CAN MARGARIT                      AV.PINS (DELS), 49 BIS

007                  A          INSTITUT CORBERA                              C.ANDRÓMEDA (DE L'), 2

007                  B          INSTITUT CORBERA                              C.ANDRÓMEDA (DE L'), 2

008                  A          INSTITUT CORBERA                              C.ANDRÓMEDA (DE L'), 2

008                  B          INSTITUT CORBERA                              C.ANDRÓMEDA (DE L'), 2

009                  U          ESCOLA JAUME BALMES                         C. SANT JORDI, 27

010                  A          ESCOLA EL CORB                                  C.EMPORDÀ (DE L'), 2

010                  B          ESCOLA EL CORB                                  C.EMPORDÀ (DE L'), 2

011                  A          ESCOLA EL CORB                                  C.EMPORDÀ (DE L'), 2

011                  B          ESCOLA EL CORB                                  C.EMPORDÀ (DE L'), 2

Modificacions que s'han fet :

Els electors del local electoral de AV.CAN PALET (secció 006) atès que no reuneix les actuals mesures requerides, s'han reubicat en el local electoral INSTITUT CAN MARGARIT .

Els electors del local electoral d' ESCOLA PUIG D'AGULLES (seccions 004, 007 i 008)  atès que no s'acompleixen en la seva totalitat les mesures requerides,  s'han reubicat en el nou local electoral INSTITUT CORBERA DE LLOBREGAT situat a l'edifici del costat al C/Andròmeda, 2.

Els electors de la secció 005 (abans al local electoral ESCOLA JAUME BALMES atès  les mesures requerides, el nombre elevat d'electors i per evitar la concentració de persones ) s'han reubicat al nou local electoral ESCOLA CAU DE LA GUINEU.

Els electors de la secció 003 (abans al local electoral ESCOLA JAUME BALMES atès  les mesures requerides, el nombre elevat d'electors i per evitar la concentració de persones) s'han reubicat al nou local electoral BIBLIOTECA CAN BARÓ.

Els electors de la secció 002 i secció 009 es mantenen al local electoral ESCOLA JAUME BALMES però es modifica l'entrada del local electoral i es farà per C/Sant Jordi, 27