projecte Waystup de l'AMB

Des de l'AMB s'ha engegat el projecte Waystup! que vol facilitar la producció de bioproductes d'alt valor afegit.  En el marc d'aquesta iniciativa, s'ha impulsat una enquesta a la ciutadania i el comerç per saber el seu coneixement i actituds respecte qüestions com el canvi climàtic, l'economia circular i els seus hàbits de separació de residus. Us convidem a conèixer el projecte:

https://www.amb.cat/web/ecologia/residus/innovacio-i-projectes/waystup

I a participar responent les enquestes:

Ciutadania : https://bit.ly/WTUP_formative_citizen
Activitats comercials: https://bit.ly/WTUP_formative_business