Junta de Govern del dia 30 de desembre de 2020

Dimecres 30 de desembre s’ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s’ha acordat Aprovació de l'acta de la sessió anterior, l'aprovació de la  concessió de subvenció al Grup Natura Corbera i el conveni regulador, la resolució de la convocatòria de subvencions concurrència competitiva per finançar activitats en l'àmbit de l'ensenyament, curs 2018-2019, l'aprovació de l'expedient per l'arrendament, mitjançant adjudicació directa, d'un terreny destinat als serveis de deixalleria municipal, l'aprovació amidaments i certificació final del contracte d'obres renovació de la xarxa de clavegueram Font de la Rovira, la modificació puntual curs 2020/2021 del contracte de concessió de serveis escola bressol. l'aprovació de l' expedient de contractació de les obres necessàries per a la renovació de les impermeabilitzacions de les cobertes dels gimnasos de les escoles Puig d'Agulles i El Corb, l'aprovació de la modificació del contracte de subministrament i estesa de sorra rentada a les àrees infantils i escoles de primària del municipi, l'aprovació de l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de La Colla de Gegants i Grallers de Corbera de Llobregat, l'aprovació de l'atorgament d'una subvenció per concessió directa a favor de l'entitat Penya del Corb, l'aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Corbera de Llobregat respecte a la prestació dels serveis comarcals en el marc del projecte Enfeina't 2019 i l'aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Corbera de Llobregat respecte a la prestació dels serveis comarcals en el marc del projecte Treball i Formació 2019
 

.