Junta de Govern del dia 11 de gener de 2021

Dilluns 11 de gener s'ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'ha aprovat l'acta de la sessió anterior i s’ha deliberat sobre assumptes d'ínterès general.