S’amplia el termini del vot per correu fins divendres 12 de febrer

La Junta Electoral Central ha decidit ampliar el termini d'emissió del vot per correu a les eleccions al Parlament de Catalunya fins a les 14.00h de divendres 12 de febrer.  L'excepcional situació sanitària generada per la pandèmia del COVID-19 ha provocat un seguit d'adaptacions en l'activitat de Correus relativa als treballs que legalment tenen encomanats respecte als processos electorals.

Per aquest motiu, Correus està organitzant totes les mesures necessàries per a garantir el compliment de totes les obligacions d'aquest servei públic durant els processos electorals com a operador designat per l'Estat per prestar el Servei Postal Universal.

Els electors que decideixin votar per correu a les eleccions al Parlament de Catalunya poden sol·licitar fins el dia 4 de febrer (inclòs) el Certificat de la seva inscripció al Cens Electoral.  L'obtenció d'aquest certificat és requisit imprescindible per a poder emetre el vot per correspondència i es pot sol·licitar via telemàtica a través de la web www.correos.es o a qualsevol oficina de Correus de l'estat espanyol.