Junta de Govern del dia 19 de gener de 2021

Dimarts 19 de gener s'ha celebrat la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en la que s'ha aprovat l’adjudicació del contracte de serveis postals i paqueteria a l'empresa Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, la ncoació del contracte de serveis veterinaris pel control de les colònies de gats i l’aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració en matèria de Serveis Socials Bàsics 2020 amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat.