Corbera recull 45.351 quilos de roba durant el 2020

L'any passat es van recollir a Corbera 45.351 quilos de roba en els diferents contenidors ubicats al municipi. Això representa una mitjana de 3,05 quilos per habitant a l'any, de roba que s'ha pogut recuperar. Tot i així, les dades demostren que hi ha hagut una baixada de gairebé 8 tones de roba recuperada respecte el 2019, cosa que també es pot explicar pel llarg període de confinament que hem tingut durant el 2020.

Recordem que a Corbera tenim 9 contenidors de roba repartits en els següents espais: Plaça del Mil·lenari, C/Casanovas, Plaça dels Països Catalans, C/Font Vella, Camí de la Creu Nova, Avinguda Can Montmany, Ctra. de Sant Andreu, Ctra. de Corbera i a la Deixalleria Municipal.

La reutilització de la roba és molt important per la gestió de residus, ja que en la societat actual consumim i generem una gran quantitat de tèxtil i com a mínim podem recuperar una part d'aquesta matèria. A més, l'encarregada d'aquesta recollida és l'empresa Solidança, una entitat sense ànim de lucre que afavoreix la inserció sociolaboral i les accions formatives de col·lectius en risc d'exclusió social.