Obres de renovació de la canonada de subministrament de la xarxa d'aigua potable del C/Jaume Balmes.

Aquesta setmana han començat les obres de renovació de la canonada de subministrament de la xarxa d'aigua potable del C/Jaume Balmes. Aprofitant l'actuació de renovació de voreres que s'hi està fent, l'empresa concessionària Agbar (antigament denominada Sorea), renovarà el tram de 146 metres de l'antiga canonada de PVC de 90mm de diàmetre, per una nova de fosa dúctil de 100mm de diàmetre. El termini de les feines es preveu que sigui de 3 setmanes.